لاریجانی خواستار پیگیری برداشت های شبانه دولت از حساب بانکها شد

  علی لاریجانی رئیس مجلس پیگیری برداشت شبانه و بدون اطلاع بانک مرکزی از حساب بانکها را از کمیسیون اقتصادی

ادامه