چطور از فروشگاه هاي فرش ماشينی متخلف شكايت كنيم؟

هرچند وقت يكبار از طريق ايميل يا در شبكه هاي اجتماعي خود سوالي مبني بر اينكه چطور مي توانيم از 

ادامه

استفاده از سامانه صندوق الکترونیک (POS) درصنف فروشندگان فرش ماشینی و موکت

استفاده از سامانه صندوق الکترونیک (POS)  درصنف فروشندگان فرش ماشینی و موکت اتحادیه فرش ماشینی وموکت برگزار نمود:   باتوجه

ادامه