آمار صادرات و واردات صنایع نساجی کشور طی ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۳

  رشد ۳۱ درصدی صادرات پتو نسبت به نه ماهه سال ۹۲ براساس اعلام دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن

ادامه

راه اندازی آزمایشگاه مجهز در اتحادیه فرش ماشینی و موکت برای جلوگیری از تقلب!!

هادی کمالیان، رئیس اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران: برای  جلوگیری از سوء استفاده شرکت های تولیدی فرش ماشینی آزمایشگاه

ادامه

راه اندازی آزمایشگاه مجهز در اتحادیه فرش ماشینی و موکت برای جلوگیری از تقلب!!

هادی کمالیان، رئیس اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران: برای  جلوگیری از سوء استفاده شرکت های تولیدی فرش ماشینی آزمایشگاه

ادامه