غضنفری خداحافظی کرد / وزارت صنعت ۴۰ درصد اقتصاد را مدیریت می‌کند

  مهدی غضنفری در پیام خداحافظی خطاب به کارکنان و مدیران وزارت صنعت با بیان اینکه این وزارتخانه ۴۰ درصد

ادامه