غضنفري در گفتگو با رسانه‌هاي‌خارجي:‏ تحريم پروژه‌اي شکست خورده است

وزير بازرگاني از تحريم به عنوان پروژه‌اي شکست‌خورده و نسخه‌اي بر روي کاغذ نام برد و گفت: تجربه ۳۰ سال

ادامه