عملیات اجرایی ساخت کاتالیست شهرک صنعتی پتروشیمی لرستان آغاز شد

    عملیات اجرایی نخستین واحد کاتالیست شهرک صنعتی پتروشیمی لرستان روز سه شنبه با حضور استاندار و جمعی از

ادامه