علیشیری :تعیین تکلیف سرمایه‌گذاران خارجی برای دریافت ارز از مرکز مبادلات

  معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که سرمایه گذاران خارجی که مشمول هشت اولویت اول دریافت ارز

ادامه