عشایر آذربایحان ۳۰ هزار متر مربع قالی و گلیم تولید می‌کنند

  نماینده اتحادیه تعاونی‌های عشایری آذربایجان‌شرقی از تولید ۲۲ هزار و ۸۵۴ متر مربع قالی و ۹ هزار و ۸۳۹

ادامه