عشایر آذربایجان‌شرقی سالانه ۲۱ هزار مترمربع ورنی و قالی می‌بافند

مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه شش درصد عشایر کشور در این استان ساکن هستند، گفت: عشایر استان سالانه

ادامه