عسگراولادی: مکانیزم مبادله ارز صادرکنندگان/نرخ ارز صادراتی توافقی است

  اسدالله عسگراولادی گفت: نرخ ارز صادراتی در مرکز مبادلات به صورت روزانه توافق می‌شود. اسدالله عسگراولادی در گفت‌وگو با

ادامه