عرضه نامحدود برنج در نمایشگاههای بهاره/ قیمت از ۸۰۰ تا ۲۱۰۰ تومان

  رئیس اتحادیه کشوری بنکداران با اشاره به جلسه روز یکشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین برنج مورد

ادامه