عربستان توان جایگزینی نفت ایران را ندارد/ ریاض بلوف می زند

یک روزنامه غربی در گزارشی ادعای عربستان سعودی درباره ظرفیت ریاض برای افزایش میزان تولید نفت خود در صورت تحریم

ادامه