عراق بازار بزرگ صادرات غیر نفتی ایران/ دستور رفع موانع گمرکی صادر شد

        همزمان با ارائه گزارش رستم قاسمی وزیر سابق نفت و دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی با عراق

ادامه