عدم تخلیه بار ۱۲ فروند کشتی در بندر امام به‌دلیل تحریم کذب محض است

    معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان خبر رویترز مبنی بر اینکه ۱۲ فروند

ادامه