عدم تحقق قانون ممنوعیت واردات كالاهای لوكس/ تعرفه اولویت ۱۰ دو برابر شود

  رئیس انجمن صنفی لوازم خانگی ایران با اشاره به بخشنامه اخیر دولت مبنی بر واردات مشروط برخی کالاهای اولویت

ادامه