عبداله بهرامی: ارزش و جایگاه هنر صنعت فرش دستباف را مسئولان جدی بگیرند

عبداله بهرامی مدیرعامل و عضو هیات مدیره اتحادیه سراسری فرش دستباف ایران مدیر عامل و رئيس هیات مدیره اتحادیه سراسری

ادامه