عامل اصلی گرانی: عدم صدور مجوز برای ترخیص ۹۶ هزار تن کالا از گمرک!

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس علت اصلی گرانی کالاها به ویژه کالاهای اساسی در بازار را عدم صدور مجوز برای ترخیص

ادامه