واردات سالیانه ۴۲ میلیون دلار چادر مشکی طی سالهای ۸۵ تا ۹۲/ظرفیت ۳۰ میلیون مترمربعی تولید چادرمشکی در کشور

  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد: حجم واردات رسمی پارچه چادر مشکی طی سال های

ادامه