وجود ۵۶ هزار طرح صنعتی نیمه‌‌تمام در کشور / افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی

  رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به وجود ۵۶ هزار پروژه نیمه‌تمام صنعتی در کشور، گفت: پیشرفت فیزیکی ۷۰

ادامه