طرح جدید مجلس برای اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخل

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: در راستای نامگذاری امسال به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه

ادامه