اجرای طرح تابستانه صنایع دستی در استان کهگیلویه و بویر احمد

حمیدرضا واعظی مدیر کل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد به خبرنگار حوزه میراث فرهنگی

ادامه