طرح انتزاع، مرکز ملی فرش را از وزارت صنعت جدا نمی‌کند/کاهش ۱۷٫۸درصدي صادرات

صادرات فرش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی ۸ درصد و به لحاظ ارزشی ۱۷٫۸ درصد کاهش

ادامه