پیشنهادات مجلس برای تحقق اقتصاد مقاومتی به طرحی قانونی تبدیل می‌شود

  رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس گفت: پیشنهادات مجلس در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به طرحی قانونی

ادامه