طحان پور: نامه به وزیر صنعت برای از سرگیری واردات لوازم خانگی ضروری

    رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی با بیان اینکه برای غضنفری نامه نوشته‌ایم، اظهار داشت: واردات لوازم خانگی ضروری

ادامه