صنعت و معدن کشور طی سال گذشته ۱۷ میلیارد دلار صادرات داشته است

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سال گذشته صنعت و معدن صادراتی در حدود ۱۷

ادامه