یک دلار هم از صندوق توسعه برداشت نکردیم/ التهابات بازار ارز کوتاه مدت است

      وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه التهابات بازار ارز کوتاه مدت است و سفته‌بازان در بازار

ادامه