سقوط آزاد صنایع دستی دردولت قبل/ درآمد نیم میلیون دلاری از حجم تجارت ۳۰ میلیارد دلاری صنایع دستی و فرش

  پژوهشگر صنایع دستی با بیان این که ما از بازاریابی در بخش صنایع دستی غافل بوده ایم،گفت: هماهنگی لازم

ادامه