تولید ۳۰ درصد فرش ماشینی جهان در قازی‌آنتپ ترکیه

۳۰ درصد فرش ماشینی جهان در قازی‌آنتپ ترکیه تولید می‌شود و درآمد ناشی از صادرات این کالا به آمریکا تا پایان امسال

ادامه

صادرات فرش ترکیه در سه ماهه اول سال ۲۰۱۴ از ۵۵۰ میلیون دلار گذشت.

  طبق آمارهای اعلام شده توسط اتاق صادرات نساجی و پوشاک استانبول، صادرات فرش ترکیه در ۳ ماهه ابتدایی سال

ادامه

صادرات فرش ترکیه در سه ماهه اول سال ۲۰۱۴ از ۵۵۰ میلیون دلار گذشت.

  طبق آمارهای اعلام شده توسط اتاق صادرات نساجی و پوشاک استانبول، صادرات فرش ترکیه در ۳ ماهه ابتدایی سال

ادامه