چهل سال حضور مداوم در بازار ایران

هفته آخر اردیبهشت ۹۷ شرکت شیمیایی نساجی حسیبی میزبان صنعتگران برتر حوزه نساجی به خصوص مدیران بزرگترین شرکت‌های فرش ماشینی

ادامه