تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بخش تحقیق و توسعه در صنعت الیاف

(فناوری اطلاعات-مطالعه موردی شرکت الیاف ماهان دلیجان) چکیده بخش تحقيق و توسعه ارگاني لازم و حياتي براي تمام سازمانهايي است

بیشتر بخوانید

فناوری های جدید در تولید منسوجات بی بافت سوزن زنی شده

مقدمه گروه صنعتی آندریتز متشکل از شرکتهای آسلین-تیبو (فرانسه)، پرفوجت (فرانسه)، کوسترز (آلمان) و آندریتز (اطریش)، بزرگترین مجموعه ساخت ماشین

بیشتر بخوانید