با برگزاری دوره‌های آموزشی؛ هنر عریض‌بافی کرمان احیا شد

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان گفت: عریض‌‌بافی کرمان که از هنرهای بومی

ادامه