با امضای معاون اول ابلاغ شد/ کارمزد خدمات اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری

  تصویب‌نامه شورای عالی استاندارد درباره تعیین کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری ابلاغ شد. به گزارش

ادامه