با اختصاص ۸۰ ميليارد تومان ۲۰۰ هزار بافنده فرش و صنعتگر صنايع دستي امسال بيمه مي شوند

‎سرپرست‎ ‎معاونت امور اجتماعي وزارت رفاه و تامين اجتماعي از اختصاص ۸۰ ميليارد‎ ‎تومان اعتبار براي بيمه قشر قاليباف و

ادامه