با اجرای سند نوآوری و خلاقیت در صنعت تحریم‌ها بی‌اثر خواهد شد

    عضو کمیسیون آموزش و پژوهش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان گفت: پیاده سازی سند نوآوری

ادامه