برآورد كارشناسان از گزارش‌هاي ۶ماهه بورس: عمده گزارش‌ها مطابق با انتظارات بازار است

  محبوبه مغاني: همزمان با به پایان رسیدن فصل تابستان، بازار خود را برای انتشار گزارش‌هاي ۶ ماهه شرکت‌های بورسی

ادامه