بازار ارز نسخه جدید می‌خواهد/ بهمنی: حاضریم به دیوان عدالت پاسخ دهیم!

رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در یک محفل خصوصی با بیان اینکه خانم‌های خانه‌دار هم در صف خرید ارز می‌ایستند،

ادامه