باحضور مصباحی مقدم ؛ نشست علمی تخصصی “اقتصاد مقاومتی” برگزار می‌شود

  نشست تخصصی “اقتصاد مقاومتی” با سخنرانی غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پژوهشگاه فرهنگ هنر

ادامه