بازدید خبرنگاران از واحدهای نساجی استان گیلان

  جمعی از نمایندگان رسانه های گروهی از توانمندی های واحدهای نساجی استان گیلان بازدید کردند. به گزارش شبکه اطلاع

ادامه