ایران و اندونزی به دنبال توسعه روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

خبرگزاری فارس: طی جلسه امروز وزرای ایران و اندونزی تفاهم نامه مشترک فی‌مابین با هدف توسعه روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی

ادامه