ایران و ارمنستان در زمینه‌های اقتصادی همکاری می‌کنند/ رد خبر سفر به عربستان

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران از توافق با ارمنستان برای همکاری در زمینه های انرژی، نفت، گاز، تجارت، بازرگانی، بانک

ادامه