ایران تا ۱۰۰ سال گاز برای صادرات دارد/ ذخایر نفت ۵۰ سال دیگر تمام می‌شود

یک مقام مسئول با بیان اینکه ایران تا ۱۰۰ سال آینده گاز برای تولید و صادرات دارد، عمر ذخایر نفت

ادامه