ایران به جمع چهار كشور تولیدكننده آبگرمكن های خورشیدی پیوست

    تهران – با آغاز تولید آبگرمكن های خورشیدی در شهرك صنعتی شهرستان آشتیان استان مركزی، ایران به جمع

ادامه