ایران آماده صادرات بنزین/ ورود برخی کشورها به لیست تحریم ستاد ویژه

معاون اول رئیس جمهور با اعلام آمادگی کشور برای صادرات یک میلیارد لیتر بنزین، گفت: ستاد ویژه دولت برخی کشورهای

ادامه