ایران تولید برق از زباله را آغاز کرد/ جزئیات ساخت ۵ نیروگاه زباله ‌سوز

        مديرعامل سازمان انرژي‌هاي نو ايران از آغاز شمارش معکوس اولین نیروگاه زباله سوز ایران با ظرفیت تولید

ادامه