ایجاد یک شغل ۱۰ برابر یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی به نفع مردم است

رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با فارس: ایجاد یک شغل ۱۰ برابر یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی به نفع

ادامه