ايران به جمع صادركنندگان الياف در دنيا مي‌پيوندد

مدير عامل شركت الياف پلياسترساينا:ايران به جمع صادركنندگان الياف در دنيا مي‌پيوندد مدير عامل شركت الياف پلياسترساينا گفت: به همت

ادامه