ايران‎ ‎و تاجيكستان در ده زمينه صنعتي همكاري خواهند كرد‎

وزير انرژي و صنايع جمهوري تاجيكستان بعد از ظهر يكشنبه در ديدار با مهندس محرابيان‎ ‎وزير صنايع و معادن، جمهوري

ادامه