ايجاد “بانک مشترک ايران و سوريه “در‎ ‎دستور کار دو کشور قرار دارد‎ ‎

نخست وزير سوريه اعلام کرد: ايجاد ” بانک‎ ‎مشترک ايران و سوريه ” باسرمايه گذاري ۶۰ درصدي طرف ايراني در

ادامه