ايتما آسيا، الگويي براي ما

Image

امسال نگاه تمامي فعالان صنعت نساجي جهان به چين معطوف شد.‏
نمايشگاه ايتما آسيا، امسال با فاصله زماني نسبتاً كمي از ايتما مونيخ در شانگهاي برگزار شد و توانست بيش از ۸۰۰۰۰ صنعتگر را به خود جذب نمايد. هر چند مي توان از جنبه هاي گوناگون به بررسي و تعديل اين نمايشگاه پرداخت اما شنيدن نظرات يكي از كارگزاران شركت هاي سازنده ماشين آلات در ايران در رابطه با اين نمايشگاه نيز مي تواند در نوع خود جذاب باشد. در زير گفتگويي با مهندس مير متين ميري، قائم مقام شركت ايران پاشا را به عنوان يكي از بازديدكنندگان نمايشگاه از نظر مي گذرانيد. وضعيت برگزاري نمايشگاه هاي نساجي در ايران و بررسي صنعت منسوجات خانگي از ديگر بحث هاي ما با ايشان خواهد بود.‏

ادامه