ايتاليا ۲۲ ميليون يورو ماشين‌آلات نساجي به ايران صادر كرد

مسئول فني و آموزش انجمن توليد كنندگان ماشين‌آلات نساجي ايتاليا گفت: ايتاليا در ۹ ماهه ابتداي سال ۲۰۰۸، ۲۲ ميليون

ادامه

ايتاليا ۲۲ ميليون يورو ماشين‌آلات نساجي به ايران صادر كرد

به نقل از امور فرهنگي و ارتباطات شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استان اصفهان، جورجيو كالكولي در سمينار بازرگاني سفارت ايتاليا در

ادامه